Frédéric Chopin: National Edition Series A Volume 6: Polonaises: Solo de Piano

National Edition

COMPOSITEUR: Frédéric Chopin
TYPE DE PRODUIT: Album de collection
ÉDITEUR: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
W polonezach Chopin podejmuje tradycj gatunku wie o obdarzonego funkcj ta ca narodowego. Trzy polonezy dzieci ce stanowi replik wzoru ta ca u ytkowego, natomiast ka dy z pó niejszych utworów tego gatunku posiada odr bnycharakter: liryczny, dramatyczny czy heroiczny. W interpretacjach czone by y z
26,00 €
TTC
Sur commande
Expédié sous 14 jours ouvrables
Ce produit ne peut être commandé en ce moment.
Not available in your region.
Détails
Compositeur Frédéric Chopin
Description Instrument Group Piano ou Clavier
Instrumentation Solo de Piano
Instrumentation Piano
Type de produit Album de collection
Description Product Type Recueil
Collection Chopin National Edition
Éditeur Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Genre Classique
Période Romantic
Nombre de Pages 112
ISBN 9788322432846
ISMN 9790274001186
Edition Number D 02143400
PWM9386
Description

W polonezach Chopin podejmuje tradycj gatunku wie o obdarzonego funkcj ta ca narodowego. Trzy polonezy dzieci ce stanowi replik wzoru ta ca u ytkowego, natomiast ka dy z pó niejszych utworów tego gatunku posiada odr bnycharakter: liryczny, dramatyczny czy heroiczny. W interpretacjach czone by y z tematyk walki o wolno , z tradycj rycersk i powsta cz i nieraz spe nia y symboliczne funkcje w polskiej historii.

Wydanie ródowo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisów, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszych wyda . Jego celem jest przedstawienie twórczo ci Chopina w autentycznymkszta cie.

Song List
  • 1. Polonaise in A major Op. 40 No. 1 (version I)
  • 2. Polonaise in A major Op. 40 No. 1 (version II)
  • 3. Polonaise in A flat major Op. 53
  • 4. Polonaise in C minor Op. 40 No. 2
  • 5. Polonaise in C sharp minor Op. 26 No. 1
  • 6. Polonaise in E flat minor Op. 26 No. 2
  • 7. Polonaise in F sharp minor Op. 44
  • 8. Polonaise in A flat major Op. 61
Chargement en cours
Chargement en cours